Top 10 tuần này gồm 8 tỷ phú Mỹ và 2 đại diện của Trung Quốc là CEO JD.com Liu Qiangdong và nhà sáng lập Xiaomi Lei Jun.

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 1.

1. Elon Musk

Tài sản: 91,7 tỷ USD

Tăng: 15 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Tesla, Space X (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 2.

2. Dan Gilbert

Tài sản: 53,5 tỷ USD

Tăng: 13 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Quicken Loans (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 3.

3. Jeff Bezos

Tài sản: 196,3 tỷ USD

Tăng: 7,6 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Amazon (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 4.

4. Larry Page

Tài sản: 70,2 tỷ USD

Tăng: 2,8 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Google (Ảnh: Reuters)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 5.

5. Liu Qiangdong

Tài sản: 16,2 tỷ USD

Tăng: 2,7 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Nguồn tài sản: Thương mại điện tử , JD.com(Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 6.

6. Sergey Brin

Tài sản: 68,3 tỷ USD

Tăng: 2,7 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Google (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 7.

7. MacKenzie Scott

Tài sản: 62,2 tỷ USD

Tăng: 2,6 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Amazon (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 8.

8. Lei Jun

Tài sản: 17,2 tỷ USD

Tăng: 2,6 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Nguồn tài sản: Smartphone, Xiaomi (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 9.

9. Larry Ellison

Tài sản: 73,5 tỷ USD

Tăng: 2,3 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Phần mềm, Oracle (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 15 tỷ USD - Ảnh 10.

10. Mark Zuckerberg

Tài sản: 98,1 tỷ USD

Tăng: 2,1 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Facebook (Ảnh: Bloomberg)

Theo CafeBiz