Những đàn gia súc xếp thành hàng dài băng qua núi tuyết tới vùng đồng cỏ chăn thả ở thị trấn Tekes tạo nên cảnh tượng rất ngoạn mục.

Video: CGTN

Theo Vnepress