Nhiếp ảnh gia tình cờ ghi lại vệt đuôi dài và đầy màu sắc của một thiên thạch lao qua khí quyển Trái Đất trong mưa sao băng Quadrantids.

Video: Amaze Lab

Theo Vnepress