bạn sử dụng máy tính và yêu thanh star menu với nhiều tiện dụng của windows? giờ đây bạn cũng có thể thiết lập hiển thị này trên thiết bị android của mình.

Cách tạo Star Menu của Windows 8 trên máy Android

Đầu tiên, bạn cần tải ứng dụng Taskbar trên Google Play tại đây. Sau đó, mở ứng dụng này lên và chọn Enable Taskbar để bắt đầu sử dụng. Chọn Edit Start Menu để bắt đầu tinh chỉnh (chẳng hạn thêm thư mục mới và các phím tắt bên trong Star Menu, điều chỉnh chiều cao cũng như thêm Toggles như Wi-Fi và vị trí vào Menu này).

Cách tạo Star Menu của Windows 8 trên máy Android

Các thao tác hoàn toàn chỉ đơn giản như vậy, sau đó bạn sẽ được trải nghiệm hiển thị của một Star Menu của Windows trên thiết bị Android và thích thú như thế nào.

Theo VnExpress