chúng tôi

Có nhiều chương trình sẽ luôn hoạt động khi bạn khởi động máy tính chạy Mac OS và nó chiếm khá nhiều bộ nhớ cũng như hiệu năng hoạt động của máy. Bạn có thể tắt các chương trình này bằng cách dùng lệnh Terminal. Có 2 cách để tắt ứng dụng với Terminal, một là dựa vào số PID và 2 là dựa vào tên ứng dụng.

Cách tắt ứng dụng dựa vào số PID:

Đầu tiên, bạn cần phải biết số PID của ứng dụng. Thông tin này có thể được nhìn thấy bằng cách mở Activity Monitor (vào biểu tượng hình kính lúp góc trên bên phải màn hình đánh chữ Activity Monitor) và xem chỉ số thể hiện ở cột PID bên cạnh tên ứng dụng như hình dưới đây:

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS
Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Tiếp theo hãy mở Terminal bằng cách tìm kiếm với từ Terminal trong biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình lúc nãy.

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Bây giờ, chỉ đơn giản là viết lệnh theo cấu trúc dưới đây trong Terminal:

kill -STOP PID

Trong ví dụ trên, PID của iTunes (giả sử đây là chương trình cần dừng) là "859" (có thể khác nhau đối với các máy Mac khác). Thì lệnh này sẽ trở thành :

kill -STOP 859

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Sau đó chỉ cần nhấn Enter để thực hiện lệnh.

Bạn sẽ quan sát thấy những thay đổi trong hoạt động của ứng dụng iTunes bằng cách sử dụng Activity Monitor (iTunes sẽ chỉ chiếm 0.0 % hiệu suất CPU)

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Để ứng dụng hoạt động trở một lần nữa, chỉ đơn giản là thay thế các giá trị PID lại trong lệnh dưới đây:

kill -CONT PID

Với iTunes, lệnh này trở thành:

kill - CONT 859

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Cách tắt ứng dụng dựa vào tên bình thường:

Nếu bạn gặp vấn đề khi tìm kiếm các số PID của ứng dụng mà bạn muốn tạm dừng bạn có thể dùng tên chính xác của ứng dụng đó để dừng nó lại. Trong Terminal, bạn chỉ cần chạy theo lệnh sau đây:

killall -STOP AppName

Thay thế "AppName" với tên của các ứng dụng, ví dụ Google Drive là:

killall -STOP “Google Drive”

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Lưu ý: Các dấu “ ” chỉ cần thiết nếu các AppName có khoảng trống, ví dụ, Google Drive.

Để ứng dụng hoạt động trở lại, nhập vào lệnh sau đây với tên cụ thể của ứng dụng bạn muốn nó tiếp tục:

killall -CONT “AppName”

Với Google Drive là:

killall -CONT “Google Drive”

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS
Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS

Ví dụ, nếu bạn muốn tạm dừng iTunes bằng phương pháp này, bạn sẽ nhập như sau vào Terminal như sau:

killall -STOP iTunes

Cách tắt và bật ứng dụng với lệnh Terminal trên Mac OS
Theo VnExpress