chúng tôi

Khi cần tạm thời rời khỏi máy Mac, bạn hay chỉnh để đưa nó vào chế độ Sleep và đánh thức nó khi tiếp tục sử dụng. Cách làm này khá mất thời gian trong khi bạn có thể thiết lập một phím tắt đơn giản trên máy để nhanh chóng chuyển máy sang chế độ màn hình đăng nhập khi tạm ngưng sử dụng.

Phím tắt nhanh chóng này sẽ ngay lập tức đưa bạn ra màn hình đăng nhập mà không đóng bất kỳ ứng dụng nào bạn đang làm việc. Việc thiết lập khá đơn giản như sau:

Khởi động Automator từ mục Other trong Launchpad trên khay biểu tượng

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS
Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Chọn "Service”

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Vào Service

Chọn "Utilities" từ danh sách bên trái, sau đó kích đúp vào "Run Shell Script" trong cột tiếp theo.

Ở phía trên bên phải, điều chỉnh các khung chọn thành: “Service receives [no input] in [any application]”

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS
Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Chọn thành một dòng hoàn chỉnh là: “Service receives [no input] in [any application]”

Một hộp thoại mới xuất hiện dưới dòng này và bạn sao chép lệnh sau vào hộp thoại mới:

/System/Library/CoreServices/"Menu Extras"/User.menu/Contents/Resources/CGSession -suspend

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Vào File > Save và đặt tên cho Service này là "Lock Screen". Sau khi đã lưu, bạn có thể thoát khỏi Automator.

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS
Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Khởi động System Preferences và đi đến Keyboard

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Tiếp theo, chọn tab "Keyboard Shortcuts". Từ danh sách bên trái, chọn "Application Shortcuts". Nhấn vào nút cộng (+) bên dưới để thêm phím tắt mới của bạn.

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Trong hộp thoại bạn chọn “All Applications” ở dòng đầu tiên. Nhập dòng "Lock Screen" vào Menu Title (Lưu ý phải nhập chính xác tên mà bạn đã nhập khi tạo Service trong Automator). Cuối cùng, nhập phím tắt bàn phím của bạn, ở đây là tổ hợp phím Command + Shift + L, sau đó bấm add để hoàn thành.

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS

Bây giờ khi bạn nhấn phím tắt (Command + Shift + L), màn hình đăng nhập Mac sẽ ngay lập tức được hiển thị và không ai có thể truy cập vào máy của bạn cho đến khi bạn nhập mật khẩu máy.

Thiết lập phím tắt để vào nhanh màn hình khoá trong Mac OS
Theo VnExpress