Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa có báo cáo ngành ngân hàng năm 2021. Theo đó, việc miễn phí giao dịch kết hợp với các hình thức tăng trải nghiệm khách hàng khác có thể giúp các ngân hàng thu hút khách hàng thường xuyên, qua đó giảm chi phí vốn và tăng tín dụng.

VCBS cho biết, nhóm ngân hàng lớn (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank) tiếp tục phải chịu áp lực giảm lãi suất đầu ra khi Ngân hàng Nhà nước chưa có động thái thay đổi về chính sách điều hành. Do đó, biên lãi ròng NIM của nhóm này giảm trong năm 2020 so với năm 2019 và chưa thể hồi phục hoàn toàn trong năm 2021.

Đối với nhóm ngân hàng cổ phần năng động (ACB, MB, Techcombank, VPBank, VIB, TPBank), là nhóm có tốc độ tăng trưởng cao hơn về tín dụng do có nguồn lực tốt hơn (hệ số CAR cao, nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại dồi dào) và quy mô nhỏ. Ngoài ra, áp lực giảm lãi suất đầu ra thấp hơn nhóm ngân hàng lớn giúp cho nhóm này giữ được biên lãi ròng NIM cao và tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan từ thu nhập lãi thuần.

Theo VCBS, Thông tư 01 dự báo hết hiệu lực trong năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sau khi nhiều nước có thể sản xuất đại trà Vaccine phòng bệnh.

Với dấu hiệu phục hồi tốt của dư nợ tái cơ cấu, nợ xấu gia tăng đến từ nhóm khách hàng dự kiến ở mức 0,5-1% tổng dư nợ và sẽ có mức độ phân hóa mạnh giữa các ngân hàng tùy thuộc vào chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã thực hiện trích lập mạnh mẽ trong năm 2020 cho các khoản nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai sẽ ít phải chịu áp lực tăng trích lập trong năm 2021.

Nợ xấu tăng lên sẽ tác động lên chi phí trích lập của các ngân hàng dần dần trong 2 năm 2021 và 2022 do dư nợ vẫn có quy trình 360 ngày chậm trả tính từ hạn trả nợ mới để chuyển từ nợ nhóm 1 sang nợ nhóm 5.

VCBS cũng chỉ ra một số điểm đáng chú ý trong diễn biến ngân hàng 2020, như miễn phí chuyển khoản dần trở thành xu hướng của nhóm ngân hàng cổ phần năng động. Theo đó, tăng phí giao dịch có thể giúp các ngân hàng tăng trưởng thu nhập, tuy nhiên việc miễn phí giao dịch kết hợp với các hình thức tăng trải nghiệm khách hàng khác lại giúp các ngân hàng thu hút khách hàng thường xuyên, nhờ đó có thể giảm chi phí vốn khi CASA tăng và huy đông dễ dàng hơn. Ngoài ra, tệp khách hàng cá nhân thường xuyên tăng lên cũng giúp ích cho việc tăng tín dụng khi đây là nhóm khách hàng mục tiêu của nhiều ngân hàng.

Nghị định 81/2020/NĐ-CP ảnh hưởng tới hoạt động phân phối bán lẻ trái phiếu của một số ngân hàng: Nhìn chung, Nghị định 81 sẽ điều chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn khi hạn chế việc phân phối trái phiếu kém chất lượng tới các nhà đầu tư không chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng khi trước kia thường sử dụng biện pháp phát hành riêng lẻ nhiều lần tới nhiều cá nhân.

Cụ thể, phát hành riêng lẻ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm, số lượng nhà đầu tư hạn chế dưới 100 người và nay phải cách nhau tối thiểu 6 tháng giữa các đợt phát hành theo quy định mới. Do đó, ngân hàng không thể phân phối trái phiếu tới nhiều hơn 100 khách hàng tại thời điểm phát hành nếu tiếp tục sử dụng hình thức này. Ngoài ra, các quỹ mở đầu tư trái phiếu cũng không được phép mua trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, phát hành trái phiếu ra công chúng có yêu cầu cao hơn về đơn vị phát hành và đơn vị tư vấn không thể kiểm soát được nguồn cầu mua trái phiếu.

VCBS kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng hồi phục và đạt khoảng 11-12% trong năm 2021, lạc quan hơn ở nhiều ngân hàng so với giai đoạn đầu năm khi nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng cá nhân đang tăng trở lại.

Theo CafeBiz