Công ty Israel phát triển loại pin mới giúp đẩy nhanh tốc độ sạc, giảm nỗi lo cho các tài xế khi xe hết điện giữa đường.

Video: WEF

Theo Vnepress