Hệ thống tích trữ điện dùng năng lượng thừa bơm chất lỏng lên đỉnh đồi, sau đó lại cho chất lỏng chảy xuống turbine để tạo ra điện khi cần.

Video: WEF

Theo Vnepress