lò vi sóng panasonic nn-ct36hbyue 23 lít, 1 sản phẩm tích hợp cả chức năng vi sóng và chức năng nướng, rất tiện ích cho sử dụng gia đình. tham khảo thử cách dùng…

Ý nghĩa các ký hiệu trên bảng điều khiển

Ý nghĩa các ký hiệu trên bảng điều khiển

1 – Màn hình hiển thị

2 – Phím Vi sóng: Cài đặt chế độ vi sóng.

3 – Phím Nướng: Cài đặt chế độ nướng.

4 – Phím Đối lưu: Cài đặt đối lưu nhiệt

5 – Các phím thời gian: Cài đặt thời gian cho chương trình nấu.

6 – Phím Nấu kết hợp: Cài đặt Nấu và Nướng kết hợp.

7 – Phím Hẹn giờ/ Đồng hồ: Cài đặt hiển thị đồng hồ cho lò vi sóng hoặc cài đặt hẹn giờ cho chương trình nấu.

8 – Phím Rã đông: Cài đặt chế độ rã đông cho thực phẩm.

9 – Phím Hâm nóng: Cài đặt chế độ hâm nóng thực phẩm

10 – Các phím tự động nấu: Chế độ nấu được cài đặt sẵn

11 – Các phím Tăng/Giảm: Dùng cài đặt trọng lượng.

12 – Phím Khử mùi: Giúp làm sạch khoang lò dễ dàng hơn.

13 – Phím Dừng/Cài đặt lại: Nhấn 1 lần trước khi nấu để xóa các lệnh đã cài đặt. Trong khi nấu, nhấn 1 lần để tạm dừng quá trình nấu, nhấn 1 lần nữa sẽ hủy bỏ tất cả các lệnh đã cài đặt, dấu hai chấm hoặc giờ trong ngày sẽ hiển thị trên màn hình.

14 – Phím Khởi động: Trong vòng 6 phút sau khi cài đặt chương trình nấu cần nhấn nút khởi động, nếu không lò sẽ tự động hủy bỏ chương trình nấu đó, màn hình hiển thị trở lại trạng thái đồng hồ hoặc dấu hai chấm.

Lưu ý khi sử dụng:

- Khi nhấn bất kỳ phím nào, lò sẽ phát tiếng “bíp”, nếu không có âm thanh này tức lò chưa hoặc không thể nhận lệnh.

- Giữa mỗi chương trình nấu lò sẽ phát 2 tiếng “bíp” và kết thúc quá trình nấu là 5 tiếng “bíp”.

Cài đặt đồng hồ

Người dùng có thể không áp dụng cài đặt này, lò vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Cài đặt đồng hồ

Bước 1: Bấm Hẹn giờ/Đồng hồ để vào cài đặt.

Bước 2: Dùng các phím thời gian để điều chỉnh giờ trong ngày. Đây là đồng hồ 12 giờ.

Bước 3: Bấm Hẹn giờ/Đồng hồ và giờ cài đặt sẽ được khóa trên màn hình hiển thị. Đồng hồ sẽ tự động cập nhật thời gian miễn là lò luôn được cắm điện. Nếu lò bị ngắt điện, để cài đặt lại thời gian lặp lại các bước như trên.

Sử dụng Khóa bảng điều khiển

Khóa an toàn có thể được cài đặt khi màn hình hiển thị dấu 2 chấm hoặc thời gian. Khi cài đặt chức năng này, bảng điều khiển sẽ bị khóa nhưng vẫn có thể mở cửa lò

Sử dụng Khóa bảng điều khiển

1 - Cài đặt: Bấm Khởi động 3 lần trong 10 giây. Màn hình sẽ hiện thị “Child (Trẻ)”.

2 - Hủy bỏ: Bấm Dừng/Cài đặt 3 lần trong vòng 10 giây. Giờ trong ngày sẽ lại xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt chương trình nấu thủ công

A - Nấu và Rã đông

Nấu và Rã đông

Bước 1: Nhấn Vi sóng để chọn mức công suất. Tương ứng:

- 1 lần cho công suất Cao.

- 2 lần cho công suất Trung bình cao.

- 3 lần cho công suất Trung bình.

- 4 lần cho công suất Rã đông.

- 5 lần cho công suất Thấp.

Bước 2: Cài đặt thời gian bằng Cụm phím thời gian, tối đa 30 phút ở mức công suất Cao 99 phút 50 giây cho các mức công suất còn lại.

Lưu ý: Lò sẽ tự hoạt động ở mức công suất Cao nếu nhập thời gian mà không chọn mức công suất trước đó.

Bước 3: Bấm Khởi động, màn hình sẽ hiển thị giờ đếm ngược.

B - Nướng

Lưu ý: Lò sẽ không sử dụng công suất vi sóng ở chế độ Nướng.

Cài đặt:

Nướng

Bước 1: Bấm Nướng để chọn mức độ mong muốn, Bấm 1 lần để chọn Nướng 1 – Mức nướng Cao, bấm 2 lần để chọn Nướng 2 – Mức nướng Thấp.

Bước 2: Dùng cụm phím thời gian để cài đặt thời gian nấu, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu nướng, màn hình hiển thị giờ đếm ngược. Nên đảo thực phẩm giữa quá trình nướng, khi đó mở cửa lò để lấy thực phẩm ra, sau khi đảo đưa thực phẩm trở lại lò và bấm Khởi động để tiếp tục quá trình nướng.

C – Nấu nướng kết hợp

Là cách nấu dùng Vi sóng để thức ăn chín nhanh chóng trong khi chế độ Nướng làm cho món ăn có màu vàng nâu và độ giòn bề mặt. Không sử dụng chế độ này khi nấu ít hơn 0.2 kg thực phẩm trong lò.

Cài đặt:

Nấu nướng kết hợp

Bước 1: Bấm Nấu kết hợp để chọn mức độ như mong muốn. Bấm 1 lần – Kết hợp 1 (Công suất vi sóng Thấp, nướng Cao), bấm 2 lần – Kết hợp 2 (Công suất vi sóng Trung bình thấp, nướng Trung bình), bấm 3 lần – Kết hợp 3 (Công suất vi sóng Trung bình, Nướng Thấp).

Bước 2: Cài đặt thời gian nấu bằng cụm phím thời gian, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu chương trình nấu, màn hình sẽ hiển thị giờ đếm ngược.

D – Nấu nướng đối lưu

Dùng quạt đối lưu để cung cấp khí nóng cần thiết khắp khoang lò, thích hợp cho các món nướng.

Nấu đối lưu không gia nhiệt trước (không làm nóng lò trước khi nấu):

Nấu đối lưu không gia nhiệt trước

Bước 1: Bấm Đối lưu để vào chế độ nấu.

Bước 2: Cài đặt thời gian bằng cụm phím thời gian, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu chương trình nấu, màn hình hiển thị giờ đếm ngược.

Nấu đối lưu có gia nhiệt trước

Nấu đối lưu có gia nhiệt trước

Bước 1: Bấm Đối lưu để vào chế độ nấu.

Bước 2: Bấm Khởi động để bắt đầu gia nhiệt trước. Bộ rung sẽ phát âm báo 3 lần để báo hiệu thời điểm đặt thực phẩm vào trong lò.

Bước 3: Cài đặt thời gian nấu bằng cụm phím thời gian, tối đa 99 phút 50 giây. Cần mở cửa lò để nhập thời gian. Nếu không nhập thời gian sau 10 phút lò sẽ dừng gia nhiệt, âm báo phát 5 lần và lò quay về trạng thái chờ.

Bước 4: Bấm Khởi động để bắt đầu chương trình nấu, màn hình hiển thị giờ đếm ngược.

E – Cài đặt nấu nhiều giai đoạn

Lập trình tối đa 3 giai đoạn nấu liên tục. Ví dụ: Cài đặt nấu Vi sóng Trung bình trong 2 phút, công suất Kết hợp 2 trong 3 phút và công suất nướng 1 trong 2 phút. Cách cài đặt:

Cài đặt nấu nhiều giai đoạn

Bước 1: Cài đặt Giai đoạn 1:

1 – Bấm Vi sóng 3 lần để chọn công suất Trung bình.

2 – Cài đặt thời gian bằng cụm phím thời gian.

Bước 2: Cài đặt Giai đoạn 2:

1 – Tiếp tục bấm Nấu kết hợp 2 lần để chọn Kết hợp 2.

2 – Cài đặt thời gian cho giai đoạn 2 bằng cụm phím thời gian.

Bước 3: Cài đặt Giai đoạn 3:

1 – Nhấn tiếp Nướng 1 lần để chọn công suất Nướng 1.

2 – Cài đặt thời gian cho giai đoạn 3 bằng cụm phím thời gian.

3 – Bấm Khởi động để lò bắt đầu nấu ở giai đoạn đầu tiên, màn hình hiển thị giờ đếm ngược.

Sử dụng hẹn giờ

A - Cài đặt hẹn giờ nấu

Có thể sử dụng cho cả nấu thủ công và chương trình nấu tự động

Cài đặt hẹn giờ nấu

Bước 1: Bấm Hẹn giờ/Đồng hồ để vào cài đặt.

Bước 2: Cài đặt thời gian mong muốn bằng cụm phím thời gian, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu đếm ngược thời gian hẹn giờ.

B – Cài đặt thời gian chờ

Có thể cài đặt thời gian chờ sau 1 chương trình nấu thủ công. Ví dụ như chờ 5 phút sau khi nấu ở 1 mức công suất vi sóng nào đó. Mục đích là để hơi nóng làm chín sâu vào bên trong các loại thực phẩm đặc.

Cách dùng: Sau khi cài đặt 1 chương trình nấu thủ công, trước khi bấm Khởi động để nấu, bạn có thể cài đặt khoảng thời gian chờ.

Cài đặt hẹn giờ nấu

Bước 1: Bấm Hẹn giờ/Đồng hồ để bào cài đặt.

Bước 2: Cài đặt thời gian chờ mong muốn bằng cụm phím thời gian, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Bấm Khởi động, lò sẽ bắt đầu chương trinh nấu đã cài đặt trước đó. Sau khi nấu xong, thời gian chờ sẽ đếm ngược trên màn hình hiển thị, không có hoạt động trong lò.

C – Trì hoãn bắt đầu

Thường dùng giữa các giai đoạn nấu của cài đặt Nấu nhiều giai đoạn, mục đích tạo thời gian trì hoãn giữa các giai đoạn nấu để hơi nóng làm chín sâu vào bên trong thực phẩm. Ví dụ: Cài đặt trì hoãn 5 phút trước khi nấu ở công suất vi sóng Trung bình 3 phút.

Cài đặt chung:

Trì hoãn bắt đầu

Bước 1: Bấm Hẹn giờ/Đồng hồ để bào cài đặt trì hoãn.

Bước 2: Cài đặt thời gian trì hoãn mong muốn, tối đa 99 phút 50 giây.

Bước 3: Tiếp tục cài đặt chương trình nấu trước khi bấm Khởi động.

Cài đặt chương trình nấu tự động

A – Tự động Rã đông

Tự động Rã đông

Bước 1: Nhấn Rã đông để chọn chương trình rã đông mong muốn.

Bấm

Chương trình

Tối thiểu/tối đa cân nặng

1 lần

1 – Rã đông gà miếng lớn

0.2 – 1.5 kg

2 lần

2 – Rã đông gà nguyên con

1 – 1.5 kg

3 lần

3 – Rã đông cá

0.2 – 1.5 kg

4 lần

4 – Rã đông thịt cừu

0.2 – 1.5 kg

5 lần

5 – Rã đông rau

0.1 – 1.5 kg

Bước 2: Cài đặt trọng lượng của thực phẩm bằng cụm phím Tăng/Giảm, mỗi lần nhấn tương đương với 0.1 kg.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu rã đông. Cần khuấy hoặc lật mặt thực phẩm trong quá trình rã đông.

B – Tự động hâm nóng

Tự động hâm nóng

Bước 1: Bấm Hâm nóng 1 – 3 lần để chọn chương trình mong muốn.

Bước 2: Cài đặt trọng lượng thực phẩm cần hâm nóng bằng cụm phím Tăng/Giảm.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu hâm nóng, màn hình hiển thị giờ đếm ngược.

Chương trình

Trọng lượng

1 – Hâm nóng thức ăn

0.2/0.4/0.6/0.8 kg (phụ kiện dĩa thủy tinh)

2 – Hâm nóng bánh mì

0.05/0.1/0.15/0.2 kg (phụ kiện vỉ nướng)

3 – Hâm nóng thức ăn chiên

0.1/0.2/0.3 kg (phụ kện vỉ nướng)

C – Tự động nấu

Tự động nấu

Bước 1: Chọn số hiệu của chương trình nấu tự động mong muốn. Bấm vào phím danh mục nấu tự động cho tới khi số hiệu mong muốn xuất hiện trên màn hình hiển thị.

Bước 2: Cài khẩu phần hoặc trọng lượng thực phẩm mong muốn bằng cụm phím Tăng/Giảm.

Bước 3: Bấm Khởi động để bắt đầu chương trình nấu, màn hình hiển thị giờ đếm ngược.

Chương trình

Trọng lượng/khẩu phần

Phụ kiện dùng trong lò

4 – Cháo (Nhấn Cơm niêu 1 lần)

0.05/0.1/0.15 kg

Dĩa thủy tinh

5 – Soup (Nhấn Cơm niêu 2 lần)

4 – 6 người ăn/1 – 3 người ăn

Dĩa thủy tinh

6 – Cơm trộn (Nhấn Cơm niêu 3 lần)

0.1/0.2/0.3 kg

Dĩa thủy tinh

7 – Mỳ ăn liền

1 người ăn/2 người ăn

Dĩa thủy tinh

8 - Rau

0.1/0.2/0.3/0.4 kg

Dĩa thủy tinh

9 - Cá

0.1/0.2/0.3/0.4 kg

Dĩa thủy tinh

10 – Gà nướng miếng

0.1/0.2/0.3/0.4 kg

Vỉ nướng

11 – Gà nướng nguyên con

0.6/0.9/1.2 kg

Vỉ nướng

12 – Thịt xiên

0.1/0.2/0.3/0.4 kg

Vỉ nướng

13 – Bánh ngọt (Nhấn Bánh ngọt/Bánh Muffin 1 lần)

Vỉ nướng

14 – Bánh ngọt (Nhấn Bánh ngọt/Bánh Muffin 2 lần)

Vỉ nướng

Khử mùi lò vi sóng

Cách dùng:

Khử mùi lò vi sóng

- Đặt 1 chén thủy tinh chứa khoảng 300 ml nước có thêm 1 lát chanh và 1 chút nước cốt chanh vào khoang lò.

- Bấm Khử mùi, sau đó bấm Khởi động. Lò sẽ làm nóng nước và hơi nước giúp khử mùi hôi, mùi thức ăn tồn đọng trong khoang lò.

- Khi có tiếng bíp, hãy ngắt phích nối điện và lấy chén ra, lau sạch hơi nước trong khoang lò bằng vải mềm.

Sẽ rất nhanh chóng, qua 1 vài lần thao tác, người dùng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi nấu ăn với lò vi sóng này, và cảm thấy tính thú vì tính tăng đa dạng và tiện dụng của nó.

Siêu thị chúng tôi

Theo VnExpress