Trang trại điện mặt trời rộng hơn 2.700 ha tại Texas sẽ sản xuất đủ năng lượng để cung cấp cho gần 300.000 hộ dân.

Đồ họa: Next

Theo Vnepress