Mẹo Vặt Hay - Các mẹo vặt hay trong cuộc sống - meovathay.vn

thứ ba, 16/08/2022

mã sku có nghĩa gì

  • Mã sku trên sản phẩm là gì? Có ý nghĩa gì?

    Mã sku trên sản phẩm là gì? Có ý nghĩa gì?

    Đời sống - 22:24 | 13/01
    mã sku được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới và không có bất kì một sản phẩm nào - trong nhà kho, mà không cần gắn mã sku lên mặt hàng. vậy mã sku trên sản phẩm là gì? có ý nghĩa như thế nào?