Mẹo Vặt Hay - Các mẹo vặt hay trong cuộc sống - meovathay.vn

thứ hai, 05/06/2023

người sáng tạo

  • 10 điều nghịch lí ở những người sáng tạo

    10 điều nghịch lí ở những người sáng tạo

    Đời sống - 22:21 | 13/01
    giáo sư mihaly crikszentmihalyi’s có viết: “tôi đã dành 30 năm cho những nghiên cứu về cuộc sống của người sáng tạo, để hiểu rõ hơn quá trình hình thành ý tưởng của họ. và nếu phải dùng một từ để miêu tả sự khác biệt của họ với người thường, đó là “sự phức tạp”.