Các nhà bảo tồn đang thả những con rùa biển bị sốc lạnh do bão mùa đông xuống vịnh Mexico khi nhiệt độ ấm lên vào tuần này.

Video: Sea Turtle Inc/Texas Sealife Centers

Theo Vnepress