Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế (IDE) chuẩn bị tổ chức "Diễn đàn Kết nối đổi mới sáng tạo 2020".

Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), bắt đầu từ 13h30, ngày 18/12, với quy mô hơn 200 đại biểu từ các đơn vị quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và nước ngoài quan tâm tới nhập khẩu, chuyển giao, làm chủ và ứng dụng công nghệ. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Đây là hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những năm gần đây, Việt Nam đã có những chính sách, chiến lược để nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến từ nước ngoài vào sản xuất trong nước. "Diễn đàn Kết nối đổi mới sáng tạo 2020" được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tăng cường hiệu quả và định hướng nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đây là hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018).

Chương trình tập trung vào thảo luận các vấn đề đặt ra đối với hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Thực trạng triển khai chính sách định hướng và hỗ trợ nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam thời gian qua; và Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực để chuyển giao và hấp thụ công nghệ mới tại Việt Nam cũng như giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Đây sẽ là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm xây dựng triển khai chính sách về nhập khẩu và chuyển giao công nghệ, chia sẻ các khó khăn, thách thức trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài./.

Theo CafeBiz