Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần 9PAY.

Theo Giấy phép, Công ty cổ phần 9PAY, có địa điểm đặt trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, được NHNN cấp phép các hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ Ví điện tử.

Giấy phép nêu rõ, 9PAY chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép quy định tại Giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, 9PAY phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

9PAY phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN Việt Nam cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, 9PAY được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, 9PAY có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa 9PAY với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát.

Theo giới thiệu trên website của 9pay, công ty này đã bắt tay với ngân hàng BIDV để đáp ứng các quy định.

Thêm ví điện tử 9PAY vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập - Ảnh 1.
Theo CafeBiz