Biến đổi khí hậu khiến đất đóng băng tan chảy, giải phóng khí methane dưới dạng vụ nổ dữ dội và để lại miệng hố rộng hàng chục mét.

Đồ họa: Next Media

Theo Vnepress