Tiểu hành tinh 231937 (2001 FO32) sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta hôm 21/3 ở khoảng cách 1,2 triệu km.

Đồ họa: Next Media

Theo Vnepress