Nhà đất phải có sổ đỏ mới được bồi thường khi giải phóng mặt bằng, nhưng trong một số trường hợp thì nhà đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường.

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất dù không có giấy chứng nhận.

Chưa có giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Theo khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy chứng nhận mà Nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện sau: Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

Với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004.

Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Trường hợp nào nhà đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Điều kiện được bồi thường về nhà ở

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường”.

Theo quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất thì người có nhà ở sẽ được bồi thường nếu có đủ 02 điều kiện sau: Là chủ sở hữu nhà ở hợp pháp và nhà ở bị thiệt hại do việc thu đất.

Như vậy, nhà ở mà không có giấy chứng nhận vẫn được bồi thường nếu nhà ở đó là tài sản hợp pháp. Trường hợp không có giấy chứng nhận thì phải chứng minh nhà ở được tạo lập đúng quy định của pháp luật.

Như nhà ở riêng lẻ tại đô thị có các điều kiện: Xây dựng phải có giấy phép, xây dựng trước khi có thông báo thu hồi đất, xây dựng trên đất ở đô thị (đúng mục đích sử dụng đất) xây dựng bằng tiền hoặc tài sản khác hợp pháp.

Nhà ở tại nông thôn không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa là tài sản hợp pháp khi xây dựng trên thửa đất ở, xây dựng trước khi có thông báo thu hồi và được xây dựng bằng tiền hoặc tài sản khác hợp pháp.

Theo Afamily