Trong quá trình mở rộng Sân bay Quốc tế Hàm Dương Tây An, các nhà khảo cổ phát hiện hơn 3.500 ngôi mộ chứa loạt di tích văn hóa.

Video: CGTN

Theo Vnepress