Robot SqUID hoạt động trong nhà kho, có thể leo lên leo xuống các kệ hàng và tránh chướng ngại vật.

Video: WEF

Theo Vnepress